REMASTERED, A WHOLE NEW WORLD

REMASTERED KENT HAAR PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ

Remastered heeft zich tot doel gesteld om CO2-neutraal te opereren. Werkend vanuit de geregistreerde CO2-footprint, compenseren we onze uitstoot o.a. door gebruik van regionaal geproduceerde windenergie, betrokkenheid bij het Trees For All project in Bolivia en een management systeem voor afvalstromen.

Remastered investeert in en maakt gebruik van de nieuwste inzichten en technieken voor wat betreft materialen, installaties en energiehuishouding. Leveranciers van produkten en voedingsmiddelen worden zo veel als mogelijk geselecteerd op basis van het gebruik van duurzame grondstoffen, produktie-methoden en -omstandigheden.

Remastered zoekt actief naar samenwerking met vooruitstrevende bedrijven, groeperingen, organisaties en individuen op het gebied van digitale kunstvormen.

Op deze wijze ondersteunt Remastered jonge getalenteerde kunstenaars op het gebied van digital art en biedt hen een podium om zich te presenteren aan een groot publiek.

Remastered ontwikkelt in samenwerking met de Stichting Beeldzin educatieprogramma’s op het gebied van digitale kunst en toepassingen daarvan ten behoeve van jongeren. Remastered ondersteunt en faciliteert lesprogramma’s en excursies.

Remastered hanteert een inclusieve bedrijfscultuur die zich kenmerkt door diversiteit, samenhang en aandacht voor begeleiding en talentontwikkeling.

REMASTERED, A WHOLE NEW WORLD
REMASTERED, A WHOLE NEW WORLD

SEE / HEAR / FEEL
EN DEEL DE ERVARING

Woensdag – Zondag / 11.00 – 15.00
Maandag – Dinsdag / Gesloten