Dan kleurt de hemel blauw in een wirwar van duizenden streepjes. “De schildertechniek van Van Gogh leent zich bij uitstek voor een digitale interpretatie. Ik wilde bewust geen schilderijen afbeelden of bewerken want dat lag mijns inziens teveel voor de hand en is al vaker gedaan. Ik heb zijn bouwstenen als het ware gebruikt en daar een eigen invulling aan gegeven.”